ผลลัพท์ในการค้นหา สำหรับ วัดและสถานที่เคารพสถานที่สำคัญ

See Filters

ถ้ำปุ่ม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ชมความงดงามของถ้ำหินปูน ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงราย

cat-icon บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
cat-icon ริมฝั่งแม่น้ำกก บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

วัดกลางเวียง

ตั้งอยู่ใจกลางเวียงเชียงราย เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองเชียงราย

cat-icon เลขที่ 487/5 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดดอยงำเมือง

นมัสการพระรูปพญามังราย (พ่อขุนเม็งราย)

cat-icon ถนนอาจอำนวย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดดอยจอมทอง (วัดพระธาตุ 9 จอม)

นมัสการพระธาตุเก่าแก่และเสาสะดือเมือง 108 หลัก จุดกำเนิดของเมืองเชียงราย

cat-icon เลขที่ 1109 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วัดถ้ำปลา

ชมถ้ำและเจดีย์ตามตำนานโยนก

cat-icon เลขที่ 55 หมู่ 5 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

วัดถ้ำพระ

สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ รัชกาลที่ 7 เคยเสด็จประพาส

cat-icon หมู่ 5 บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดบุญนาค

วัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอ

cat-icon บ้านบุญนาคพัฒนา ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุ 9 จอม)

โบราณสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเกสาธาตุของพระพุทธเจ้า

cat-icon เลขที่ 256 หมู่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุจอมคีรี

พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ของอำเภอป่าแดด

cat-icon เลขที่ 117 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
error: Content is protected !!