ผลลัพท์ในการค้นหา สำหรับ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสถานที่สำคัญ

See Filters

วัดกลางเวียง

ตั้งอยู่ใจกลางเวียงเชียงราย เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองเชียงราย

cat-icon เลขที่ 487/5 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดดอยงำเมือง

นมัสการพระรูปพญามังราย (พ่อขุนเม็งราย)

cat-icon ถนนอาจอำนวย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดดอยจอมทอง (วัดพระธาตุ 9 จอม)

นมัสการพระธาตุเก่าแก่และเสาสะดือเมือง 108 หลัก จุดกำเนิดของเมืองเชียงราย

cat-icon เลขที่ 1109 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วัดถ้ำปลา

ชมถ้ำและเจดีย์ตามตำนานโยนก

cat-icon เลขที่ 55 หมู่ 5 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

วัดถ้ำพระ

สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ รัชกาลที่ 7 เคยเสด็จประพาส

cat-icon หมู่ 5 บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุ 9 จอม)

โบราณสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเกสาธาตุของพระพุทธเจ้า

cat-icon เลขที่ 256 หมู่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุจอมจ้อ (วัดพระธาตุ 9 จอม)

ที่รวบรวมเสาหินโบราณซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองของอำเภอเทิงในอดีต

cat-icon เลขที่ 219 บ้านจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
cat-icon เลขที่ 46 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุจอมผ่อ (วัดพระธาตุ 9 จอม)

กราบไหว้และตั้งจิตอธิษฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต

cat-icon บ้านดง – หล่ายหน้า หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุจอมสัก (วัดพระธาตุ 9 จอม)

โบราณสถาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุ 9 จอม

cat-icon เลขที่ 463 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
error: Content is protected !!