ผลลัพท์ในการค้นหา สำหรับ 04.อำเภอเชียงของสถานที่สำคัญ

See Filters

วัดพระแก้ว (เชียงของ)

วัดเก่าแก่ที่สุดของอำเภอเชียงของ

cat-icon เลขที่ 35 หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วัดศรีดอนชัย

วัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร พระประจำอำเภอ

cat-icon เลขที่ 124 บ้านเวียงดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
cat-icon ถนนสายกลาง ตำบลเวียง เขต 1 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
error: Content is protected !!