ผลลัพท์ในการค้นหา สำหรับ 02.อำเภอเชียงแสนสถานที่สำคัญ

See Filters

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุ 9 จอม)

โบราณสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเกสาธาตุของพระพุทธเจ้า

cat-icon เลขที่ 256 หมู่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
cat-icon เลขที่ 391 หมู่ 5 บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุภูเข้า

วัดซึ่งมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเชียงแสน

cat-icon เลขที่ 476 บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดเจดีย์หลวง

เจดีย์พระประธานทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่ของเมืองเชียงแสน

cat-icon เลขที่ 635 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
error: Content is protected !!