ผลลัพท์ในการค้นหา สำหรับ 06.อำเภอแม่จันสถานที่สำคัญ

See Filters
cat-icon เลขที่ 46 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว

ชมจิตรกรรมฝาผนัง ประวัติเวียงปรึกษา

cat-icon หมู่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ศิลปินเชียงราย นายทรงเดช ทิพย์ทอง

งานศิลปะที่สะท้อนความรู้สึกสะอาด สว่าง สงบ

cat-icon 68/1 หมู่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
error: Content is protected !!