ผลลัพท์ในการค้นหา สำหรับ 12.อำเภอแม่สรวยสถานที่สำคัญ

See Filters

วัดพระเจ้าทองทิพย์

วัดเก่าแก่ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของเจ้าเมืองเชียงใหม่กับประเทศลาวในอดีต

cat-icon ที่ตั้ง บ้านศรีถ้อย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
error: Content is protected !!