ผลลัพท์ในการค้นหา สำหรับ 01. อำเภอเมืองเชียงรายสถานที่สำคัญ

See Filters

วัดกลางเวียง

ตั้งอยู่ใจกลางเวียงเชียงราย เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองเชียงราย

cat-icon เลขที่ 487/5 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดดอยงำเมือง

นมัสการพระรูปพญามังราย (พ่อขุนเม็งราย)

cat-icon ถนนอาจอำนวย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดดอยจอมทอง (วัดพระธาตุ 9 จอม)

นมัสการพระธาตุเก่าแก่และเสาสะดือเมือง 108 หลัก จุดกำเนิดของเมืองเชียงราย

cat-icon เลขที่ 1109 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วัดถ้ำพระ

สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ รัชกาลที่ 7 เคยเสด็จประพาส

cat-icon หมู่ 5 บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุจอมสัก (วัดพระธาตุ 9 จอม)

โบราณสถาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุ 9 จอม

cat-icon เลขที่ 463 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุดอยเขาควาย

วัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นวัดที่สร้างพร้อมเมืองเชียงราย

cat-icon เลขที่ 690 หมู่ 24 ถนนดอยเขาควาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง

นมัสการพระสิงห์ รอยพระพุทธบาท และชมโบสถ์ล้านนาโบราณ

cat-icon เลขที่ 482/2 ถนนท่าหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วัดพระแก้ว พระอารามหลวง

ไหว้พระหยกเชียงราย ชมวัดโบราณ สถานที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต

cat-icon เลขที่ 19 หมู่1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดร่องเสือเต้น

เที่ยวชมพุทธศิลป์งดงามตระการตา

cat-icon เลขที่ 306 หมู่ 2 หมู่บ้านร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
cat-icon เลขที่ 18 ถนนเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
error: Content is protected !!