ผลลัพท์ในการค้นหา สำหรับ 16.อำเภอพญาเม็งรายสถานที่สำคัญ

See Filters

วัดพระธาตุปูล้าน

โบราณสถานอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพญาเม็งราย

cat-icon เลขที่ 115 หมู่ 6 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
error: Content is protected !!