ผลลัพท์ในการค้นหา สำหรับ 09.อำเภอเทิงสถานที่สำคัญ

See Filters

วัดบุญนาค

วัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอ

cat-icon บ้านบุญนาคพัฒนา ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุจอมจ้อ (วัดพระธาตุ 9 จอม)

ที่รวบรวมเสาหินโบราณซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองของอำเภอเทิงในอดีต

cat-icon เลขที่ 219 บ้านจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
error: Content is protected !!